Hoe schrijf ik mijn zaak in in de Kruispuntbank van Ondernemingen?

Wie info zoekt over de opstart van een eigen zaak, komt direct de naam KBO tegen. De Kruispuntbank van Ondernemingen is inderdaad cruciaal voor de Belgische ondernemerswereld. Wat is de KBO en hoe geraken je gegevens erin?

Leestijd:

Kruispuntbank: alle bedrijfsgegevens op één plek

De Kruispuntbank van Ondernemingen of KBO is een beveiligd register dat de gegevens van de Belgische ondernemingen bevat. Zowel de handelsondernemingen als de vrije beroepen zitten erin. Door gegevens centraal te bewaren wil de overheid het paperassenwerk voor ondernemingen verminderen. Zo hoef je niet voor elke overheidsdienst hetzelfde invulwerk te doen. Alle info over jouw zaak komt in de KBO.


"De gegevens van alle ondernemingen zitten in één centrale databank. Een mooi voorbeeld van administratieve vereenvoudiging."


KBO niet rechtstreeks aanpassen

Je kan niet rechtstreeks bij de KBO aankloppen. Je moet passeren via een dienst die wel gegevens mag invoeren in de KBO: de ondernemingsloketten (zoals Acerta ondernemingsloket), de griffies, de BTW en de RSZ.

Start je een eenmanszaak op, dan zorgt het ondernemingsloket voor je inschrijving in de KBO. Je krijgt een uniek ondernemingsnummer, dat je op al je bedrijfsdocumenten moet vermelden.

Voor een vennootschap moet je eerst een oprichtingsakte neerleggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Die griffie verzorgt daarna je inschrijving in de KBO. Vervolgens laat je de gegevens van je vennootschap in de KBO vervolledigen door het ondernemingsloket.

Ten laatste op je startdag

Op je startdag moeten al je activiteiten geregistreerd zijn in de KBO. Ten laatste! Wil je later extra activiteiten uitbouwen, dan moeten ook die ten laatste op dag één in de KBO zitten. Heb je niet alles netjes geregistreerd, dan riskeer je een geldboete.

De Kruispuntbank van Ondernemingen is een initiatief van de overheid. Meer informatie vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.
 

Kruispuntbank van Ondernemingen KBO

Heb je nog vragen?

Alle starters zitten met vragen. Dat is normaal. Een duidelijk antwoord is wat jij nu wil. Ook dat is normaal.