Startersvragen over...

Welk sociaal statuut je krijgt als starter is misschien nog onduidelijk. Wat zijn je rechten en plichten als zelfstandige? Hoe zit het met je pensioen? Wat verandert er voor de kinderbijslag?