Startersvragen over...

Vooreerst: het verschil tussen een financieel plan en een businessplan. En dan: hoe stel je zoiets op? En waar vind je de nodige financiële steun als starter?