Startersvragen over...

Kan je zelfstandige worden tijdens je studies / je pensioen / loopbaanonderbreking, of als werkloze? Wat als je een bestaande zaak overneemt, of wil starten als meewerkende echtgeno(o)t(e) / partner? Een specifiek antwoord op elke specifieke situatie!